what-how-and-why

2007/Jun/13

เนื่องจากพระจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แต่ที่เราสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ ก็เพราะได้อาศัยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ จึงทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์ในรูปต่างๆเป็นรูปครึ่งเสี้ยวบ้าง เป็นรูปจันทร์เต็มดวงบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการหมุนรอบโลกของดวงจันทร์ ซึ่งทั้งโลกทั้งดวงจันทร์ก็ต่างหมุนรอบซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันทั้งโลกและดวงจันทร์ก็ต่างหมุนรอบพระอาทิตย์ ดังนั้นหากดวงจันทร์หันด้านที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เข้าหาโลก เราก็จะเห็นดวงจันทร์มาก ในทางกลับกัน ถ้าดวงจันทร์หันด้านที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์น้อย เราก็พลอยได้เห็นดวงจันทร์น้อยตามไปด้วย

อ้างอิงจาก หนังสือ อะไร อย่างไรและทำไม หน้า12 คับกระผม

2007/Jun/12

เชื่อว่าทุกคนคงเคยเห็นรุ้งกินน้ำ ซึ่งเราจะมองเห็นรุ้งกินน้ำที่ขอบฟ้า เป็นรูปครึ่งวงกรม ที่มีรุ้งแผ่กระจายอย่างงดงาม สาเหตุที่เรามองเห็นเพียงครึ่งวงกลม ก็เพราะความโค้งของโลกได้บดบังอีกส่วนนึงเอาไว้ จึงทำให้เรามองเห็นเพียงครึ่งวงกลม

อ้างอิงจาก หนังสือ อะไร อย่างไรและทำไม หน้า11 คับ

เพิ่มเติมนิดนึง ถ้าอยากเห็นแบบเล็กๆทำได้ง่ายนะครับ คือฉีดน้ำแบบเป็นฝอยๆไปกลางแดด เราก็สามารถมองเห็นได้คับ แต่ผมจำไม่ได้ว่าต้องหันหน้ามองไปทางพระอาทิตย์หรือหันหลังให้พระอาทิตย์ (มองผ่านน้ำนะคับ)

2007/Jun/12

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเดินอยู่ดีๆ ก็มีก้อนเมฆหล่น "ตุ๊บ" ลงมาบนหัวให้แปลกใจเล่น แต่เป็นที่น่าเสียดายที่เหตุการณ์นี้ เป็นได้เพียงความจริงในสิ่งสมมุติเท่านั้นเพราะในความเป็นจริง เมฆที่เราเห็นเป็นก้อนๆ จะไม่มีทางหล่นลงมา เนื่องจากมีกระแสอากาศที่ลอยตัวสูงขึ้นต้านเอาไว้ และในกรณีที่ไม่มีแรงดึงดูดสู่เบื้องบน เมฆที่มีลักษณะเป็นละอองหรือฝอยเล็กๆ ก็มักจะระเหยไปก่อนที่จะลงสู่พื้นดิน

อ้างอิงจาก หนังสือ อะไร อย่างไรและทำไม หน้า10