2007/Jun/13

เนื่องจากพระจันทร์ไม่มีแสงสว่างในตัวเอง แต่ที่เราสามารถมองเห็นดวงจันทร์ได้ ก็เพราะได้อาศัยแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ จึงทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์ในรูปต่างๆเป็นรูปครึ่งเสี้ยวบ้าง เป็นรูปจันทร์เต็มดวงบ้าง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการหมุนรอบโลกของดวงจันทร์ ซึ่งทั้งโลกทั้งดวงจันทร์ก็ต่างหมุนรอบซึ่งกันและกัน ในขณะเดียวกันทั้งโลกและดวงจันทร์ก็ต่างหมุนรอบพระอาทิตย์ ดังนั้นหากดวงจันทร์หันด้านที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์เข้าหาโลก เราก็จะเห็นดวงจันทร์มาก ในทางกลับกัน ถ้าดวงจันทร์หันด้านที่ได้รับแสงจากดวงอาทิตย์น้อย เราก็พลอยได้เห็นดวงจันทร์น้อยตามไปด้วย

อ้างอิงจาก หนังสือ อะไร อย่างไรและทำไม หน้า12 คับกระผม

Comment

Comment:

Tweet