2007/Jun/12

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราเดินอยู่ดีๆ ก็มีก้อนเมฆหล่น "ตุ๊บ" ลงมาบนหัวให้แปลกใจเล่น แต่เป็นที่น่าเสียดายที่เหตุการณ์นี้ เป็นได้เพียงความจริงในสิ่งสมมุติเท่านั้นเพราะในความเป็นจริง เมฆที่เราเห็นเป็นก้อนๆ จะไม่มีทางหล่นลงมา เนื่องจากมีกระแสอากาศที่ลอยตัวสูงขึ้นต้านเอาไว้ และในกรณีที่ไม่มีแรงดึงดูดสู่เบื้องบน เมฆที่มีลักษณะเป็นละอองหรือฝอยเล็กๆ ก็มักจะระเหยไปก่อนที่จะลงสู่พื้นดิน

อ้างอิงจาก หนังสือ อะไร อย่างไรและทำไม หน้า10

Comment

Comment:

Tweet